Konkurs Srebrny Laur

Autor: redakcja UMJG

21.1.2021 - 16:26

Konkurs Srebrny Laur

Do końca stycznia można wziąć udział w konkursie „Srebrny Laur”, adresowanym do osób starszych i organizacji i instytucji działających na rzecz osób w wieku podeszłym.

Celem konkursu jest:
– propagowanie i promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej,
– zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny,
– promocja wartości i działania na rzecz rozwoju dialogu międzypokoleniowego,
– wyróżnienie działalności osób i organizacji szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji powyższych celów konkursu, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego.

W konkursie uczestniczyć mogą osoby bądź organizacje z województw dolnośląskiego i opolskiego, działające na rzecz aktywnego życia osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej. 

 

Srebrny-Laur-regulamin-konkursu-PDF

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od:
– osób prywatnych, które swoimi działaniami promują ideę aktywnego starzenia się oraz solidarność międzypokoleniową,
– organizacji, instytucji, w których w sposób aktywny działają osoby starsze,
– organizacji, instytucji oraz osób prywatnych wspierających aktywność osób starszych oraz solidarność międzypokoleniową.

Każdy z kandydatów bądź zgłaszająca go instytucja lub organizacja powinien wypełnić oddzielny formularz, na podstawie którego Biuro wyłoni laureatów.  

Formularze zgłoszeniowe kandydatów, należy przekazywać poprzez pocztę elektroniczną na adres europosel.jduda@gmail.com albo listownie na adres Biura Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu, (Ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław). Można również wypełnić formularz internetowy.

 

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-Srebrny-Laur-PDF

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 31 stycznia 2021r. 

Nagrodą w konkursie jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Konkurs przewiduje przyznanie 10 nagród dla organizacji, instytucji i/lub osób. Nagrodzone organizacje lub instytucje typują spośród swoich pracowników lub wolontariuszy osobę, która uczestniczyć będzie w wizycie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Do dnia 15 lutego 2021 r. Biuro ogłosi listę laureatów nagrodzonych w konkursie.

 

Galeria
Image