Dofinansowanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucja wdrażająca ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. 

 

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe;

Konkurs dedykowany jest ww. Wnioskodawcom m.in. z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast pod linkiem):

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wy... ). 

Dla subregionu jeleniogórskiego są to miasta: Jelenia Góra, Bolesławiec, Lubań, Złotoryja, Zgorzelec. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wy...

Ważną informacją dla potencjalnych Wnioskodawców z miast średnich w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ww. konkursie jest brak wymagalnej minimalnej wartości projektu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/ oraz Ministerstwa Rozwoju http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/#  

Informacji dodatkowych udziela:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Plac Ratuszowy 32/32a; 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
fax.  75 752 49 40
e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
www.rpo.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław
Tel. +48 71 776 93 91, fax +48 71 776 93 15
http://www.dolnyslask.pl

 

 

Kalendarz FB