I sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

W dniu wczorajszym tj. 04.12.2014 wznowiono obrady I sesji Rady Miasta 2014-2018. Rada Miejska ukonstytuowała się, wybrając ze swojego składu przewodniczącego (Leszek Wrotniewski) i zastępców (Ireneusz Łojek i Józef Kusiak). W czasie trwania bieżącej kadencji będą funkcjonowały komisje: statutowo-organizacyjna (przewodniczącym został Wojciech Chadży), zatrudnienia i rynku pracy (przewodniczącym został Robert Obaz). Komisją rewizyjną pokieruje Oliwer Kubicki (PiS); komisją finansów i budżetu - Miłosz Sajnog (PO-ODŚ); komisją gospodarki komunalnej - Bożena Wachowicz-Makieła (PO-ODŚ); komisją rozwoju - Krzysztof Mróz (PiS); komisją prawa, spraw społecznych i rodziny – Krzysztof Kroczak (PO); komisją kultury – Rafał Szymański (PiS); komisją oświaty i wychowania – Anna Ragiel (PO); komisją sportu, turystyki i zdrowia – Piotr Miedziński (PO); komisją ds. młodzieży – Piotr Iwaniec (PO-ODŚ).
W czasie kolejnej przerwy w obradach pierwszej sesji przewodniczący zwołał drugą sesję rady miasta, która pierwotnie zwołana była na godzinę 11. Zwołanie drugiej sesji było konieczne, by mógł na niej zostać zaprzysiężony Prezydent Miasta.
Marcin Zawiła po złożeniu ślubowania zaapelował do rady, by w sprawach ważnych dla miasta zostawić polityczne różnice i współdziałać dla dobra mieszkańców Jeleniej Góry. Prezydent, zgodnie z zapowiedziami, będzie miał dwóch dotychczasowych zastępców.

Galeria: 

 

Kalendarz FB