Kontakt

Urząd Miasta Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58
Sudecka 29
58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 754 61 01,

      +48 75 754 62 10

fax +48 75 754 61 59

Adres skrytki ePUAP:                

/UMJG/SkrytkaESP


 

KANCELARIA - PTASIA

ul. Ptasia 2-3 pokój 13 (parter)
tel. 75 75 46 101, 171
fax 75 75 46 159
email: ratusz@jeleniagora.pl

KANCELARIA - UM SUDECKA

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 210,
fax 75 75 76 46 290, 75 75 76 47 6325
email: sudecka@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA - Jerzy Łużniak

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 103
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA - Janusz Łyczko

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 105
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA- Konrad Sikora

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 258
email: sekretariats@jeleniagora.pl

SEKRETARZ MIASTA- Daniel Lepieszo

tel. 75 75 46 155
email: sekretarz@jeleniagora.pl

SKARBNIK MIASTA- Jacek Kopeć

tel. 75 75 46 150
email: skarbnik@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY Dyrektor Departamentu - Sekretarz Miasta Daniel Lepieszo 

tel. 75 75 46 155
sekretarz@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI -  p.o. Naczelnik Wydziału Komunikacji: Edyta Sokołowska

ul. Sudecka 29

email: komunikacja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 234 (rejestracja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 260 (ewidencja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 280 (prawa jazdy) email: prawajazdy@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 219 (transport) email: transport@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KADR - Naczelnik: Mirosława Michułka

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 253
email: woik@jeleniagora.pl

Główny Specjalista d/s BHP

Teresa Brodowska 
tel.75 75 46 132
tbrodowska@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU - Naczelnik: Tomasz Dumycz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 140
email: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki - Kierownik Marcin Błażków

tel. 75 75 46 298
ul. Sudecka 29
email: marcin@jeleniagora.pl

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - p.o. Naczelnik Wydziału: Sylwia Paul

Centrum Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6A, parter
tel. 75 75 46 356, fax. 75 75 49 870
email:  wok@jeleniagora.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik: Janusz Milewski

Pl. Ratuszowy 58 - Przybudówka 
pokoje 1-4 (parter)
tel. 75 75 46 115
email: usc_um@jeleniagora.pl

Sala Ślubów, od dnia 03.09.2018, została przeniesiona  do budynku JCK przy ul. 1-go Maja 60. 

 

KOORDYNATOR DS. SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Pl. Ratuszowy 58 Przybudówka

Daria Urbaniak 
iso_um@jeleniagora.pl
75 75 46 185
 


 

SKARBNIK MIASTA - Jacek Kopeć

tel. 75 75 46 150
email: skarbnik@jeleniagora.pl


WYDZIAŁ BUDŻETU - p.o. Naczelnik Wydziału: Ewa Sidzińska

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 148,  75 75 46 147,  75 75 46 179,  75 75 46 135
planowanie_um@jeleniagora.pl


DEPARTAMENT FINANSÓW - Dyrektor Departamentu, Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Sawicka

tel: 75 75 46 365
jsawicka@jeleniagora.pl

Referat Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych - Kierownik: Mariola Szelinger

tel. 75 75 46 209
podatki_um@jeleniagora.pl

Informacja w zakresie:

  • wymiaru podatków: tel. 75 75 46 221; 75 75 46 238; 75 75 49 010

  • księgowość podatków: tel. 75 75 46 236; 75 75 49 006

  • księgowość odpadów komunalnych: tel. 75 75 49 887; 75 75 49 877

podatki@jeleniagora.pl

 

Referat Dochodów Nieopodatkowanych - Kierownik: Anna Kuligowska

Tel. 75 75 46 358

Informacja w zakresie wieczystego użytkowania tel. 75 75 46 229

 

Referat Księgowości - Kierownik - Główna Księgowa: Alicja Łuczak

tel. 75 75 46 309
ksiegowosc@jeleniagora.pl

 

Referat Egzekucji - p.o. Kierownik Referatu: Paweł Pazdur

tel. 75 75 46 364
windykacja@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT PREZYDENTA - Dyrektor Departamentu: Jerzy Zębik 

tel. 75 75 46 184
jzebik@jeleniagora.pl 

BIURO RADY MIEJSKIEJ - Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz

ul. Sudecka 29 „B” pokoje 57-60 (II piętro)
tel. 75 75-46-106
email: rm_um@jeleniagora.pl

BIURO PREZYDENTA MIASTA - p.o. Kierownik Biura Prezydenta Miasta: Damian Kostka

ul. Sudecka 29 „B” pok 56
tel. 75 75-49-017
email: dkostka@jeleniagora.pl

Redakcja strony internetowej:

email: strona@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 164

RZECZNIK PRASOWY - Cezariusz Wiklik

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 206
cwiklik@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 199

WYDZIAŁ PROMOCJI - Naczelnik: Monika Jabłońska - Ankiel

pl. Ratuszowy 58 (Przybudówka Ratusza, pok. 212)

tel. 75 75 49 853, 75 75 46 172
e-mail:  promocja@jeleniagora.pl 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Naczelnik: Marceli Krajniak

ul. Armii Krajowej 19
tel. 75 75 49 825 oraz 75 75 49 826
email: pczk_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - Naczelnik: Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 121
email: wkin_um@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH - Dyrektor Departamentu: Agata Żmijewska 

tel. 75 75 49 869
azmijewska@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KULTURY - Naczelnik: Sylwia Rehlis

POKÓJ 307 (przybudówka)
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 178
email: kultura@jeleniagora.pl

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI - Naczelnik: Monika Trojan

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 177
email: turystyka@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Naczelnik: Andrzej Marchowski


ul. Okrzei 10, pok.003 i 002 (parter)

tel. 75 75 46 152/118

email: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl


Sprawy niepełnosprawnych pok.002
jskoczen@jeleniagora.pl 75 75 46 174

Organizacje Pozarządowe pok.003
organizacje@jeleniagora.pl 75 75 46 152 

Karta Dużej Rodziny (JKDR) pok. 002
awieczorek@jeleniagora.pl 75 75 46 131

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW ( DO PREZYDENTA MIASTA )

ul. Plac Ratuszowy 58, pok 108
tel. 75 75 46 175
email: skargi_um@jeleniagora.pl


 

DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA - Dyrektor Departamentu: Beata Zięba

tel.75 75 46 243

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Naczelnik: Jacek Praszczyk

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 46 295

Referat Nieruchomości Miasta

tel. 75 75 46 248
email:nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Opłat i Przekształceń

tel. 75 75 46 243

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Naczelnik: Agata Konieczka

ul. Okrzei 10 pokoje: 202-213 (II Piętro) 

tel. 75 75-46-220
email: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 49 896

email: wgok@jeleniagora.pl

Referat Komunikacji Miejskiej i Zarządzania Ruchem 

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 49 6399
tel. 75 75 49 6293

email: zarzadzanie_ruchem@jeleniagora.plkomunikacja_miejska@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA - Naczelnik: Magdalena Krzysik

ul. Okrzei 10

tel. 75 75 46 306
email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Naczelnik: Zofia Janocha

ul. Ptasia 2/3
tel. 75 75 46 305
email: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Lokalami

tel. 75 75-46-305

Referat Dodatków Mieszkaniowych

ul. Ptasia 2/3, pokój nr 9
tel. 75 75 46 270, 75 75 46 275


 

DEPARTAMENT ROZWOJU - Dyrektor Departamentu: Tomasz Zbigniew Kowalczyk 


tel.75 75 46 207

tomaszkowalczyk@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU - Naczelnik: Maria Matuszewska

geodezja.jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 49 852
email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 75-49-842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223
tel. 75 75-49-840
email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 224
tel. 75 75-49 -841

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224
tel. 75 75-49-845

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231
tel. 75 75-49-846

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Naczelnik: Barbara Olszewska

Plac Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 136
email: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75 46 196
email: fundusze_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Ptasia 6A

fax 75 75-46-256
tel.75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki - Kierownik Referatu: Sylwia Bajor

tel. 75 75-46-327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik: Mariola Jakubów

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 49 886
email: izp_um@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 395

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - p.o. Naczelnik: Regina Łukawska

ul. Sudecka 29


 

DEPARTAMENT EDUKACJI - Dyrektor Departamentu: Ryszard Wach

WYDZIAŁ FINANSOWANIA i ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - Naczelnik: Paweł Domagała

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 341
email: edukacja@jeleniagora.pl

Referat Organizacji Edukacji - Kierownik Referatu: Gabriela Bajek

 Pl. Ratuszowy 58
tel.75 75 46 385

 


 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH - Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek 

 

Okrzei 10

tel. 75 75-46-249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Izabela Sołtys

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 158
email: aw_um@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB