Kontakt

KANCELARIA - PTASIA

ul. Ptasia 2-3 pokój 13 (parter)
tel. 75 75 46 101, 171
fax 75 75 46 159
email: ratusz@jeleniagora.pl

KANCELARIA - UM SUDECKA

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 210,
fax 75 76 46 290, 75 76 47 6325
email: sudecka@jeleniagora.pl


PREZYDENT MIASTA - Jerzy Łużniak

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 103
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 105
email: sekretariat@jeleniagora.pl

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

ul. Sudecka 29 A
tel. 75 75 46 258
email: sekretariats@jeleniagora.pl

SEKRETARZ MIASTA

tel. 75 75 46 155
email: sekretarz@jeleniagora.pl

SKARBNIK MIASTA

tel. 75 75 46 179
email: skarbnik@jeleniagora.pl


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

ul. Sudecka 29
tel. 75 75-46-208 - Informacja podatki,
tel. 75 75-46-229 - Informacja użytkowanie wieczyste

Zastępca Skarbnika Miasta: Jolanta Wójciakowska

tel. 75 75-46-365

Refereat Podatków i Opłat Lokalnych

tel. 75 75-46-209
podatki_um@jeleniagora.pl

Referat Rachunkowiści

tel. 75 75-46-309
ksiegowosc_um@jeleniagora.pl

Referat Egzekucji

tel. 75 75-46-366
windykacja_um@jeleniagora.pl

Referat Planowania i Analiz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75-46-148, -147, -179, -135
planowanie_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR - Naczelnik: Mirosława Michułka

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 253
email: woik@jeleniagora.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ - Kierownik: Małgorzata Trubiłowicz

ul. Sudecka 29 „B” pokoje 57-60 (II piętro)
tel. 75 75-46-106
email: rm_um@jeleniagora.pl

BIURO PREZYDENTA MIASTA - Kierownik: Jerzy Zębik

ul. Sudecka 29 „B” pok 56
tel. 75 75-46-184
email: bpm@jeleniagora.pl

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW ( DO PREZYDENTA MIASTA )

ul. Sudecka 29 „B” pok 56
tel. 75 75 46 175
email: skargi_um@jeleniagora.pl

REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ

email: strona@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 164

RZECZNIK PRASOWY

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka) - pok 206
cwiklik@jeleniagora.pl
tel. 75 75 46 199

 

WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI - Naczelnik: Irena Kempisty

POKÓJ 307 (przybudówka)
Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 178
email: kultura@jeleniagora.pl
email: turystyka@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik: Daniel Lepieszo

ul. Sudecka 29

email: komunikacja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 234 (rejestracja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 260 (ewidencja pojazdów) email: rejestracja@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 280 (prawa jazdy) email: prawajazdy@jeleniagora.pl

tel. 75 75 46 219 (transport) email: transport@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Naczelnik: Jacek Praszczyk

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 46 295

Referat Mienia Miasta

tel. 75 75 46 248
email:nieruchomosci@jeleniagora.pl

Referat Mienia Skarbu Państwa

tel. 75 75 46 243

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU - Naczelnik: Maria Matuszewska

geodezja.jeleniagora.pl

ul. Ptasia 2-3
tel. 75 75 49 852
email: geodetamiasta@jeleniagora.pl

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 75 75-49-842

sprzedaż map, wypisów i wyrysów pok. 223
tel. 75 75-49-840
email: sprzedaz.geodezja@jeleniagora.pl

wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów pok. 224
tel. 75 75-49 -841

Narady koordynacyjne - uzgadnianie dokumentacji projektowej pok. 224
tel. 75 75-49-845

Zgłoszenia prac geodezyjnych pok. 231
tel. 75 75-49-846

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Naczelnik: Marceli Krajniak

ul. Armii Krajowej 19
tel. 75 75 49 825 oraz 75 75 49 826
email: pczk_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW - Naczelnik: Agata Żmijewska

 

Centrum Obsługi Klienta

ul. Ptasia 6A, parter
tel. 75 75 46 356, fax. 75 75 49 870
email: wom@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - Naczelnik: Barbara Olszewska

Plac Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 136
email: wrm@jeleniagora.pl

Referat Funduszy Europejskich

tel. 75 75 46 196
email: fundusze_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKICH

ul. Okrzei 10

Naczelnik Wydziału: Renata Kwiatek

tel. 75 75-46-249
e-mail: zitaj@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Naczelnik: Katarzyna Bartniczak

ul. Okrzei 10 pokoje: 202-213 (II Piętro)
tel. 75 75-46-220
email: wgk_um@jeleniagora.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 75 75 46 306
email: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Odpadami

tel. 75 75 49 896
email: wgok@jeleniagora.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik: Janusz Milewski

Pl. Ratuszowy 58 Przybudówka
pokoje 1-4 (parter)
tel. 75 75 46 115
email: usc_um@jeleniagora.pl
Sala Ślubów zostaje przeniesiona od dnia 03.09.2018 do budynku JCK przy ul. 1-go Maja 60.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Naczelnik: Zofia Janocha

ul. Ptasia 2/3
tel. 75 75 46 305
email: wgm_um@jeleniagora.pl

Referat Gospodarki Lokalami

tel. 75 75-46-305

Referat Dodatków Mieszkaniowych

ul. Ptasia 2/3, pokój nr 9
tel. 75 75 46 270, 75 75 46 275

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ul. Ptasia 6A

fax 75 75-46-256
tel.75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki

Kierownik Referatu: Sylwia Bajor
tel. 75 75-46-327
e-mail: architektura_um@jeleniagora.pl

Referat Budownictwa

e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - Naczelnik: Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 121
email: wkin_um@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU -Naczelnik: Paweł Domagała

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 340
email: edukacja@jeleniagora.pl

WYDZIAŁ INFORMATYKI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ - Naczelnik: Tomasz Dumycz

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 140
email: wot_um@jeleniagora.pl

Referat Informatyki
Główny Specjalista d/s BHP

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik: Tomasz Kowalczyk

ul. Sudecka 29
tel. 75 75 46 225
email: izp_um@jeleniagora.pl

Zespół ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU
tel. 75 75 46 207

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ZDROWIA i ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Naczelnik: Andrzej Marchowski

ul. Okrzei 10, pok.003 (parter)
tel. 75 75 46 152/118

email: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl


Sprawy niepełnosprawnych
jskoczen@jeleniagora.pl 75 75 46 174

Organizacje Pozarządowe
organizacje@jeleniagora.pl 75 75 46 152

Karta Dużej Rodziny (JKDR)
awieczorek@jeleniagora.pl 75 75 46 131

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Izabela Sołtys

Pl. Ratuszowy 58
tel. 75 75 46 158
email: aw_um@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB