Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego sierpień 2017

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.
Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )
- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborowwnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )

Grupa:

 

Kalendarz FB