Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2019 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieści Jelenia Góra w 2018 roku.

Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF

1. Wzór oferty - Załącznik 1(doc) / Załącznik 1 (pdf)

2. Ogłoszenie Prezydenta - Załącznik 2 (pdf)

 

Kalendarz FB