Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 lutego 2019 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/11088/zarzadzenie-nr-0050-114-2019-viii

 

Kalendarz FB