Powołanie Komisji Konkursowej - Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 2019

Zarządzenie nr 0050.1620.2018.VII w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Kalendarz FB