Projekt "Razem bezpieczniej"

W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Görlitz  odbyło się  drugie spotkanie w ramach wspólnego projektu Jeleniej Góry i Görlitz „Razem bezpieczniej”. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej , Policji , Straży Miejskiej, nauczyciele  jeleniogórskich placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedstawiciele niemieckich służb systemu ratownictwa, Policji i zarządzania kryzysowego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie oraz przybliżenie zagadnień związanych z niemieckim systemem szkolnictwa,  edukacji  bezpieczeństwa oraz procedurami w  systemie rozwiązywania spraw kryzysowych w Saksonii.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolenia i nauczania młodzieży niemieckiej, w którym bardzo duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo w drodze do szkoły,  właściwą kulturę i zachowania w ruchu drogowym oraz orientację w terenie, poprzez naukę prawidłowego posługiwania się mapą i kompasem.

Kolejnym punktem była wizyta w komendzie Straży Pożarnej Krölstraße, gdzie zostały zaprezentowane główne zadania Straży Pożarnej, Policji,  urzędu ds. porządku publicznego oraz niemieckiego systemu rozwiązywania spraw kryzysowych.

Podczas prezentacji bardzo mocno podkreślano dużą rolę działań prewencyjnych w szkołach , które przynoszą lepsze wyniki w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań uczniów, niż działania bezpośrednio zwalczające przestępczość wśród dzieci i młodzieży.

Niemiecki Czerwony Krzyż, który skupia  około 113 000 wolontariuszy  w ośmiu ośrodkach w Saksonii zaprezentował również ciekawą formę nauczania pierwszej pomocy. Podczas tej prezentacji strona niemiecka została zaproszona  przez stronę polską  do uczestnictwa w zawodach z pierwszej pomocy z młodzieżą jeleniogórską co dałoby możliwość wymiany doświadczeń, rywalizacji i dzięki temu doskonalenie umiejętności ratowniczych zawodników obu stron.

Ciekawym elementem, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników,  był również pokaz działań miejscowego związku THW, w skład którego wchodzi  przede wszystkim młodzież, wspierająca działania służb ratunkowych  w miejscu kataklizmu lub wypadku.

Wśród ocen i spostrzeżeń ze spotkania znalazły się wnioski, że podobne spotkania – szkolenia  powinny odbywać się cyklicznie dla obu stron, dając uczestnikom większą możliwość zapoznania się ze specyfiką oraz realiami pracy odpowiednich służb ratowniczych w poszczególnych krajach,  co z kolei zwiększa możliwości zastosowania ich w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Szereg problemów, czy odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania zostanie udzielonych i poruszonych na konferencji podsumowującej projekt w dniu 20 maja 2014 r., która odbędzie się w Jeleniej Górze. Jednym z celów konferencji, będzie także zwrócenie uwagi na najlepsze formy i metody kształcenia w obszarze zagadnień związanych z bezpieczeństwem w polskim i niemieckim systemie edukacji oraz wdrożenie ich w ramach „dobrych praktyk” w edukacji dla bezpieczeństwa każdego z tych systemów.

(info: Paweł Domagała, Piotr Nowakowski, fot: Agnieszka Burda)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Razem Bezpieczniej

Galeria: 

 

Kalendarz FB