Projekt- szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością, niesamodzielnych

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonych w lokalnej społeczności. Wszystkie proponowane działania są bezpłatne dla uczestników.

W ramach projektu oferujemy:

• szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób
   z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych,

• bezpłatne świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, niesamodzielnych, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością,

• teleopiekę – wyposażenie uczestników w bezpłatne zestawy do teleopieki (kamery, piloty, czujniki otwarcia drzwi,  smartfony) oraz zapewnienie obsługi  systemu przez cały czas trwania projektu,

• bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,

• bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

 

Do projektu zapraszamy:

►asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych

►osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, rodziny z dziećmi
z niepełnosprawnością

►opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością/ rodziny osób
z niepełnosprawnością,

zamieszkałe na terenie:

• powiaty: Jelenia Góra, jeleniogórski; gminy: Gryfów Śl, Lubomierz, Mirsk, Wleń,
   Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja,

Dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów udział w projekcie jest szansą na:

 -zdobycie nowych i poszukiwanych kwalifikacji asystenta lub opiekuna osoby
  z niepełnosprawnością/ niesamodzielnej,

- zdobycie zatrudnienia w charakterze asystenta lub opiekuna,

- zmniejszenia zagrożenia bezrobociem.

Dla osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych udział w projekcie jest szansą na:

- zmniejszenie kosztów opieki dzięki bezpłatnym usługom asystenckim i opiekuńczym,

- podniesienie jakości życia poprzez wykwalifikowaną, bezpłatną pomoc asystentów

  i opiekunów,

-zwiększenie samodzielności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych dzięki zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań w formie teleopieki.

Dane kontaktowe:

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

58-100 Świdnica, ul. Długa 6

Tel: 786 230 564

e-mail: rekrutacja@sirr.pl

www.sirr.pl/ao

 

 

 

 

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB