Projekty zgłoszone do JBO 2018

W związku z faktem, że spośród 22 pomysłów, zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, autorzy czterech nie uzupełnili swoich wniosków o niezbędną dokumentację w przewidzianym dla tego terminie, do dalszej procedury rozpatrywania i przyznawania środków z JBO pozostało 18 wniosków. Kwota, jaka jest niezbędna do ich realizacji została wyszacowana wstępnie przez wnioskodawców na 815 tys. zł, przekracza więc ramy JBO 2018. W dalszej procedurze okaże się, które z wniosków będą ostatecznie zakwalifikowane, a także zweryfikowane zostaną kosztorysy. W latach poprzednich okazywało się niejednokrotnie, że środki, jakie uznawali za wystarczające autorzy wniosków były w rzeczywistości znacznie wyższe, co powodowało nieco komplikacji w prowadzeniu prac. 

By uzyskać więcej informacji o Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim, prosimy kliknąć poniższy baner

 

Kalendarz FB