Regulacja wysokości czynszów

Zapisy uchwały dotyczącej wysokości tzw. czynszu naliczonego zostały zmienione w taki sposób, że więcej lokatorów ma prawo do występowania o przyznanie ulg.

– Dokonaliśmy tej korekty – powiedział Prezydent Miasta, Marcin Zawiła – bowiem sytuacje życiowe niektórych najemców są na tyle złożone, iż uznaliśmy, że można naliczać ulgi biorąc pod uwagę większą, niż pierwotnie zakładano, powierzchnię zajmowanego mieszkania. 

Uchwała weszła w życie w listopadzie, będzie obowiązywać od stycznia. Do tej pory – dla przykładu – górną granicą wielkości mieszkania, która uprawniała lokatora zajmującego samodzielnie lokum komunalne było 45,5 m kwadr. Nowelizacja oznacza, iż będzie to 70 m kwadr.

W stosunku do rodzin dwu- i więcej osobowych zmiany są też bardzo poważne (w nawiasach podajemy górne granice metrażu według nieaktualnej już uchwały: przy dwojgu lokatorach - 80 m kwadr. (52), przy trojgu  - 90 m kwadr. (58,5), przy czworgu – 110 m kwadr. (71,5), przy pięciorgu – 130 m kwadr. (84,5), przy sześciorgu – 140 m kwadr. (91). Przy każdej następnej osobie dolicza się sukcesywnie 5 m kwadr. na każdą osobę.

- Regulacja wysokości czynszu – powiedziała Mirosława Dzika, zastępca Prezydenta Miasta – nie jest aktem fiskalnym. Ma na celu skłonienie każdego z lokatorów do rozważenia, jaka powierzchnia mieszkania jest naprawdę potrzebna do wygodnego życia. Możliwość uzyskania ulgi w czynszu przez dwójkę lokatorów zajmujących niemałe mieszkanie o pow. poniżej 80 m kwadr. jest cenne dla mieszkańców starszych, przywiązanych do sąsiadów i znajomych w okolicy zamieszkania. A punktu widzenia całej społeczności Miasta istotna jest racjonalność w gospodarowaniu mieniem komunalnym, będącym własnością wspólną..

Skutki regulacji – przypominamy – dotyczą ok. 3.200 – 3.300 rodzin w Jeleniej Górze na ok. 35 tys. rodzin tu zamieszkujących, przy czym co najmniej 500 z nich może liczyć na spore ulgi w czynszach, sięgających nawet 40% tzw. czynszu naliczonego. Tyle rodzin złożyło już wnioski o ulgi. Zmiana przepisów uchwały oznaczać może w praktyce, że co najmniej drugie tyle zyska teraz prawo do ulg. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Mieszkaniowej UM, przy ul. Ptasiej.

 

 

Kalendarz FB