Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 – 2025 - projekt

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 – 2025.

Załączone dokumenty są końcowym efektem m.in. grudniowych prac warsztatowych, w których udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele firm, instytucji, stowarzyszeń.

Analiza jakościowa (Zeszyt II) - zawiera analizę problemów miasta oraz jego mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia.

Zeszyt II. Analiza jakościowa (pdf)

Strategia rozwoju (Zeszyt III) – przedstawia misję i wizję, cele strategiczne i operacyjne wraz z zadaniami, które mają być realizowane przez najbliższe lata.

Zeszyt III. Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 (pdf)

Opinie i uwagi do projektu Strategii można zgłaszać do 29 kwietnia 2014 r.

  • drogą elektroniczną na adres: strategia@jeleniagora.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta.

Wydrukowana wersja projektu Strategii dostępna jest w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, w Wydziale Rozwoju Miasta, pokój 209, Plac Ratuszowy 58.

Jednocześnie informujemy, iż spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie projekt Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025, odbędzie 16 kwietnia 2014 r. w Jeleniogórskim Centrum Kultury, w sali Widowiskowej, ul. Bankowa 28/30 w godz. 11.00-13:30. Serdecznie zapraszamy.

 

Kalendarz FB