Tryb uproszczony "Letnia Akademia Samuraja"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Letniej Akademii Samuraja", w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Oferta

 

Kalendarz FB