Tryb uproszczony Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 11 grudnia 2013 r., pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu Społecznego Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”

 

Kalendarz FB