Tryb uproszczony: upowszechnianie lekkiej atletyki

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w celu zgłoszenia uwag dotyczących załączonej oferty, w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 roku 

link - ogłoszenie BIP

Grupa:

 

Kalendarz FB