Utrzymanie kanalizacji deszczowej

- Ogłosiliśmy przetarg na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic Jeleniej Góry – poinformował Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta. – To duże i choć pozornie nieskomplikowane zadanie, jednak ze względu na rozległość „frontu prac” i rozmaitość koniecznych do podjęcia działań wymaga bardzo precyzyjnego przygotowania. Dość powiedzieć, że „średniorocznie” należy oczyścić ok. 3000 wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika i wywiezieniem osadu. Ponadto udrożnienia i przepłukania wymaga kolektor mający długość ponad 2,5 kilometra, a podobne prace należy przeprowadzić przy 90 studniach rewizyjnych i 27 separatorów. To tylko niektóre prace, bo katalog obowiązków firmy, która przetarg wygra jest poszerzony także o drobne naprawy, wymiany elementów, uzupełnienie tzw. zapadnięć oraz monitorowania wszelkich działań związanych z dokonywaniem nielegalnych zrzutów i wycieków do kanalizacji deszczowej, likwidację zastoisk wód opadowych, utylizacji na własny koszt osadów. Dla komfortu życia mieszkańców miasta i osób odwiedzających Jelenią Górę całe to spectrum spraw ma zasadnicze znaczenie.

 

Kalendarz FB