NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza

NAZWA PROGRAMU: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
CELE PROGRAMU: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)

DATY NABORÓW W 2019 I OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018

WYSOKOŚĆ DOTACJI: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
DLA KOGO: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego
KONTAKT: maile: dfmi@maleinicjatywy.pl / dfmi@sektor3.wroclaw.pl /
maleinicjatywy@tratwa.org telefony: 699 858 391 (DFOP) / 733 444 172 (UMBRELLA) / 798 631 005
(TRATWA)

STRONA WWW: www.maleinicjatywy.pl 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: www.facebook.com/maleinicjatywy

OPERATORZY: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Grupa:

Wspieraj lokalnie - rozlicz PIT i przekaż 1%

 

Poniżej przekazujemy Państwu dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczne pozyskiwanie 1% podatku na rzecz lokalnych OPP


 Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


 

Grupa:

Jubileuszowa edycja Zielonej Ławeczki

Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"! Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 17 maja br. 

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

więcej informacji na stronie: www.zielonalaweczka.pl

 

Grupa:

Mały Grant Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów - Dzień Kobiet

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl 

Oferta Karkonoskiej Akademii Aktywnych Seniorów

Grupa:

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

W związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP.
 
Nowa zakładka dostępna jest   pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/
Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje:
* OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT
* OPP jako płatnik - tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.
 
 

Grupa:

Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu ostatnich 4 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 3,2 mln zł na realizację 130 projektów.
 
Korzyści ze współpracy
Kilometry Dobra działają w oparciu o współpracę organizacji społecznych, samorządów i biznesu. Układamy złotówki w wielu miejscowościach – wioskach, miasteczkach 
i miastach. Budujemy w ten sposób ogólnopolską koalicję o wielkim potencjale, która skutecznie dociera do darczyńców i mediów. Ta synergia zmniejsza koszty działania i pomnaża jego efekty: zamiast wielu małych, kosztownych i trudno dostrzegalnych akcji tworzymy dużą i rozwijającą się kampanię, gdzie w szlachetnej rywalizacji małe organizacje ścigają się 
ze średnimi i dużymi o to, kto uczyni więcej dobra. 
 
Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Zbieramy pieniądze na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, pomoc niepełnosprawnym i ochronę zdrowia.
 
Dodatkowo, Kilometry Dobra to wygodny sposób zbierania pieniędzy, gdyż:
 
Każda organizacja zbiera na swój cel, swoimi metodami.
Pieniądze trafiają bezpośrednio do każdej organizacji i nigdy nie są gromadzone na jednym wspólnym koncie.
Finansowanie kampanii
 
Koszty przygotowania i prowadzenia kampanii są pokrywane solidarnie przez uczestniczące organizacje – każda z nich wnosi do wspólnego budżetu kwotę adekwatną do swoich możliwości i potrzeb. Do każdej złotówki zainwestowanej przez uczestników dokładamy drugą, podarowaną przez sponsorów, która będzie zainwestowana w ogólnopolską promocję kampanii.
 
Dzięki temu wspólnemu budżetowi organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll-upy, koszulki), dostają odrębną stronę internetową z opisem celu, dostęp do systemu informatycznego obsługującego wpłaty, a także wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa zespół pracowników 
i wolontariuszy, który zapewnia koordynację działań, a także promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych.
 
Kampania jest w pełni transparentna, bo każda wpłacona przez darczyńców złotówka jest natychmiast raportowana na stronie internetowej, a na dodatek wszystkie zebrane fundusze można zobaczyć na własne oczy w czasie finału Kilometrów Dobra, gdy z otrzymanych złotówek układamy szeregi. Ponadto, wszystkie lokalne zbiórki są osobno rejestrowane 
i rozliczane tak jak nakazują przepisy.
 
Chcemy pobić Rekord Guinnessa
 
Przez 3 miesiące organizacje pozyskują pieniądze wszystkimi dostępnymi metodami: poprzez zbiórki w centrach handlowych, szkołach i parafiach, przez strony internetowe, aukcje, koncerty, biegi charytatywne itp. Kampanii towarzyszy próba pobicia rekordu Guinnessa.
 
Konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale - stąd Kilometry Dobra. Monety przykleja się na taśmę klejącą, tworząc metrowe odcinki (to ułatwienie wprowadzili kilka lat temu Filipińczycy). Aby pobić obecny rekord należący od 2012 roku do Austriaków, potrzebujemy stworzyć szereg monet o długości 75,2 km. Taki szereg będzie mieć wartość 
ponad 3,3 mln zł.

Grupa:

Uśmiech Dziecka jest najpiękniejszy...

W dniu 08.12.2018r. w kinie LOT już po raz piąty odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych w ramach realizowanego projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina”. Dzieci zostały obdarowane słodkimi paczkami oraz uczestniczyły w projekcji filmu pt. „Klakson i spółka”.

Na scenie kinowej zaprezentowali swój program artystyczny uczniowie z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze. W świętych Mikołajów wcielili się wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze, którzy obdarowali prezentami 150 uczniów. Wręczono także nagrody i dyplomy dzieciom wyróżnionym w konkursie plastycznym: „Moja przygoda z TPD”.
Dużym wsparciem dla organizatorów były słodkości podarowane przez Stowarzyszenie Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze. 

Organizatorzy:  Koło Środowiskowe Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze

Grupa:

Ogłoszenie o procedurze wyłonienia przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Ogłoszenie

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB